Dokumentacja

1. Wprowadzenie

1.1. Czym jest Tigo?

TIGO to platforma stworzona z myślą o ułatwieniu zarządzania zespołem i efektywnym monitorowaniu czasu pracy. Dzięki TIGO możesz dokładnie notować czas pracy nad konkretnymi zadaniami oraz analizować wydajność swojego zespołu. TIGO to klucz do organizacji działań.

1.2. Dlaczego Tigo?

Platforma TIGO oferuje szereg unikalnych korzyści, które czynią ją atrakcyjnym wyborem. Oto kilka głównych powodów, dla których warto rozważyć wybór TIGO:

 • Efektywne zarządzanie zespołem
  Dzięki narzędziom do monitorowania czasu pracy i notowaniu postępów nad projektami, możesz mieć pełną kontrolę nad działaniami swojego zespołu.
 • Dokładne monitorowanie czasu pracy
  TIGO umożliwia precyzyjne śledzenie czasu pracy nad konkretnymi zadaniami. To przydatne narzędzie zarówno dla pracowników, którzy chcą utrzymać efektywność, jak i dla pracodawców, którzy chcą dokładnie ocenić wydajność.
 • Usprawnienie procesów firmy
  TIGO oferuje szereg funkcji, które pomagają w optymalizacji działań firmy. Możesz dostosować platformę do swoich potrzeb, dzięki czemu Twoja firma może pracować sprawniej.
 • Szybki start
  TIGO oferuje intuicyjny interfejs użytkownika, co sprawia, że ​​korzystanie z platformy jest szybkie i łatwe. Nie potrzebujesz zaawansowanych umiejętności technicznych, aby zacząć działać z TIGO.

1.3. Dla kogo jest Tigo?

Niezależnie od tego, czy jesteś przedsiębiorcą prowadzącym małą firmę, czy pracownikiem w dużej korporacji, TIGO jest dostosowane do Twoich potrzeb. To doskonałe narzędzie dla każdego, kto dąży do poprawy efektywności pracy oraz zachowania porządku.

2. Pierwsze kroki

2.1. Rejestracja i Logowanie

Aby rozpocząć korzystanie z TIGO, niezbędna jest procedura rejestracji. W trakcie tego procesu automatycznie zakładany jest nowy zespół.

Pamiętaj, że hasło do twojego konta TIGO powinno być bezpieczne i trudne do odgadnięcia przez nieupoważnione osoby. Nie udostępniaj go nikomu i regularnie zmieniaj, aby zwiększyć bezpieczeństwo swojego konta.

2.2. Tour

Tour w TIGO to interaktywny przewodnik, który pomaga nowym użytkownikom w szybki i skuteczny sposób zapoznać się z funkcjonalnościami platformy. Tour jest doskonałym sposobem na szybkie wprowadzenie użytkownika w obszar działania platformy oraz na wyjaśnienie, gdzie znajdują się kluczowe funkcje i opcje. Aby uruchomić Tour, kliknij swój Avatar, a następnie wybierz opcję ,,Tour”.

2.3. Panel górny

Pasek górny wyświetla informacje o pozostałym czasie pracy do wyrobienia oraz sumie godzin wprowadzonych w bieżącym dniu. Znajdują się na nim też inne funkcjonalności, takie jak:

 • Zmiana motywu
  Opcja zmiany motywu (na jasny lub ciemny) w platformie TIGO umożliwia dostosowanie wyglądu interfejsu użytkownika do jego preferencji. Celem tej funkcji jest zapewnienie komfortowego doświadczenia podczas korzystania z platformy, niezależnie od warunków oświetleniowych i preferencji wizualnych. Aby zmienić motyw, kliknij ikonę , która znajduje się obok nazwy obszaru.
 • Użytkownicy on-line
  Soon…
 • Tworzenie obszarów pracy / Zmiana obszaru pracy
  Aby utworzyć nowy obszar pracy, kliknij nazwę obszaru, w którym się znajdujesz, a następnie na ,,Dodaj nowy obszar”. Nadaj nazwę oraz zaproś osoby, które mają do niego należeć, za pomocą e-maila. Aby zmienić obszar pracy, w którym aktualnie się znajdujesz, kliknij nazwę obszaru znajdującą się obok twojego Avatara. Następnie wybierz obszar, do którego chcesz się przenieść.

2.4. Panel boczny

Panel boczny to lista sekcji dostępnych w TIGO. Aby go wysunąć/wsunąć, kliknij przycisk znajdujący się w lewym górnym rogu.

3. Kokpit

3.1. Czym jest ,,Kokpit”?

Kokpit stanowi pierwszy punkt docelowy zaraz po zalogowaniu się do systemu. To zarazem inauguracyjny obszar w TIGO. Kokpit to miejsce, które w czytelny i estetyczny sposób przedstawia podsumowanie postępu pracy twojej i twojego zespołu w ostatnim czasie. To wykres przedstawiający łączny czas poświęcony na zadania w danym dniu z podziałem kolorystycznym na poszczególne zadania. Po ustawieniu kursora na kolorowym bloku wyświetla się tytuł/nazwa wpisu oraz jego czas. Pozwala on na filtrowanie danych według użytkowników oraz analizę aktywności z dwóch dni (wczoraj i dzisiaj) za pomocą przycisków dostępnych w sekcji filtrowania. Kokpit oferuje dwa tryby wyświetlania — szczegółowy oraz graficzny. Tryb graficzny jest mniej skomplikowany oraz bardziej przejrzysty.

4. Projekty

4.1. Czym są ,,Projekty”?

Sekcja ,,Projekty” w TIGO została stworzona w celu ułatwienia identyfikacji i kategoryzacji wpisów. Każdy wpis musi być przypisany do odpowiedniego projektu. Dzięki temu administrator ma lepszy wgląd w to, nad czym pracowała osoba dodająca wpis. Pozwala to na lepsze zrozumienie, jakie projekty są realizowane przez zespół.

4.2. Statusy projektów

Każdemu projektowi możesz przypisać jeden z czterech dostępnych statusów:

 • Oferowanie
  Status ,,Ofertowanie” oznacza, że projekt jest w fazie przygotowywania oferty lub propozycji dla klienta. W tym etapie dokładnie analizowane są wymagania klienta, a także określa się zasoby potrzebne do realizacji projektu, budżet i inne aspekty związane z ofertą.
 • W realizacji
  Status ,,W realizacji” oznacza, że projekt został zaakceptowany przez klienta i obecnie jest aktywnie wdrażany. Zespoły pracują nad etapami projektu, wdrażając zaplanowane zadania i realizując cele projektowe.
 • Obsługa
  Status ,,Obsługa” dotyczy projektów, które zostały zakończone, ale nadal wymagają pewnych działań, takich jak utrzymanie, wsparcie techniczne lub inne usługi serwisowe. Może również obejmować przeglądy, oceny lub dostarczanie raportów po zakończeniu projektu.
 • Zakończony
  Status ,,Zakończony” oznacza, że dostarczono wszystkie zgodne z wymaganiami klienta rezultaty. Wszelkie zadania i cele projektowe zostały spełnione, a projekt jest zamknięty.

4.3. Zarządzanie projektami

Zarządzać projektami mogą tylko administratorzy zespołu.

 • Dodawanie projektów
  Aby utworzyć nowy projekt, kliknij przycisk ,,Dodaj”, znajdujący się na pasku narzędzi. Dodając nowy projekt, masz możliwość nazwania go, dodania do niego klientów, ustawienia jego statusu, a także przypisania użytkowników. Dodatkowo możesz nadać projektowi kolor, co ułatwia jego identyfikację.
 • Edytowanie projektów
  Aby edytować projekt, kliknij przycisk znajdujący się w kolumnie ,,Akcje” obok projektu, który chcesz edytować. Edytując projekt, masz możliwość zmiany wszystkich podanych przez ciebie parametrów przy jego utworzeniu.
 • Usuwanie projektów
  Aby usunąć projekt, trzeba go najpierw zarchiwizować. Następnie kliknij przycisk znajdujący się w kolumnie ,,Akcje” obok projektu, który chcesz usunąć.

  Uwaga! Wszystkie wpisy przypisane do tego projektu zostaną również usunięte.

 • Archiwizowanie projektów
  Aby zarchiwizować projekt, kliknij przycisk znajdujący się w kolumnie ,,Akcje” obok projektu, który chcesz zarchiwizować. Archiwizacja projektu umożliwia jego usunięcie.
 • Kolorowanie projektów
  Aby pokolorować projekt, kliknij przycisk znajdujący się w kolumnie ,,Akcje” obok projektu, który chcesz pokolorować. Następnie wybierz odpowiedni odcień, korzystając z palety kolorów lub spośród dostępnych propozycji.

4.4. Akcje masowe

Wszystkie akcje masowe znajdują się w liście rozwijanej znajdującej się na pasku narzędzi.

Dostęp do akcji masowych projektów mają tylko administratorzy zespołu.

 • Łączenie projektów
  Aby zacząć łączenie projektów, kliknij przycisk ,,Łącz projekty”. Następnie wybierz projekt główny oraz projekty, które zostaną wchłonięte.

  Uwaga! Wszyscy użytkownicy przypisani do wchłanianych projektów zostaną przypisani do projektu głównego. Wszystkie wpisy zmienią swojego realizatora na projekt główny. Jeśli posiadasz typ pracy mający przypisane stawki do projektów, które zostaną wchłonięte, te stawki zostaną usunięte.

5. Klienci

Sekcja ,,Klienci” jest dostępna tylko dla administratorów zespołu.

5.1. Pojęcie ,,Klientów”

W TIGO, ,,Klienci” to sekcja stworzona z myślą o podmiotach lub osobach, które korzystają z usług dostarczanych przez Twoją firmę lub zespół. Klientem może być zarówno osoba fizyczna, jak i inna firma lub organizacja, dla której realizujesz projekty lub świadczysz usługi. Sekcja ,,Klienci” służy do zarządzania informacjami o tych podmiotach w celu lepszego organizowania i monitorowania działań z nimi związanych.

5.2. Zarządzanie klientami

 • Dodawanie klientów
  Aby dodać nowego klienta, kliknij przycisk ,,Dodaj”, znajdujący się na pasku narzędzi a następnie wypełnij pola. Wszystkie pola oprócz nazwy są opcjonalne.
 • Edytowanie klientów
  Aby edytować klienta, kliknij przycisk znajdujący się w kolumnie ,,Akcje” obok klienta, którego chcesz edytować. Masz przy tym możliwość zmiany wszystkich podanych przez ciebie parametrów przy jego utworzeniu.
 • Usuwanie klientów
  Aby usunąć klienta, trzeba go najpierw zarchiwizować. Następnie kliknij przycisk znajdujący się w kolumnie ,,Akcje” obok klienta, którego chcesz usunąć.

  Uwaga! Wszystkie projekty przypisane do tego klienta zostaną od niego odpięte.

 • Archiwizowanie klientów
  Aby zarchiwizować klienta, kliknij przycisk znajdujący się w kolumnie ,,Akcje” obok klienta, który chcesz zarchiwizować. Archiwizacja klienta umożliwia jego usunięcie.

5.3. Akcje masowe

Wszystkie akcje masowe znajdują się w liście rozwijanej znajdującej się na pasku narzędzi.

 • Usuń
  Akcja masowa ,,Usuń” pozwala na usunięcie więcej niż jednego klienta na raz. Zaznacz klientów którzy mają zostać usunięci za pomocą pola wyboru, a następnie kliknij przycisk.

  Uwaga! Wszystkie projekty przypisane do tych klientów zostaną od nich odpięte.

6. Rejestr

6.1. Czym jest ,,Rejestr”?

Rejestr odgrywa kluczową rolę w systemie TIGO. To właśnie w nim tworzy się wpisy i dokumentuje pracę. W rejestrze dostępne są wszystkie wpisy stworzone przez członków zespołu od samego początku.

6.2. Tryby pracy

Tryby pracy to sposoby rejestrowania czasu pracy. Określają one informacje dotyczące wykonywanych zadań.

 • Tryb Statyczny
  W tym trybie użytkownik wprowadza ilość godzin, które przepracował.
 • Tryb ,,OD — DO”
  Tryb ten umożliwia użytkownikowi określenie dokładnej godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy.
 • Trackowanie
  Tryb Trackowania pozwala użytkownikowi rozpocząć śledzenie czasu pracy w dowolnym momencie i zakończyć je w innym dowolnym momencie. System automatycznie rejestruje czas trwania śledzenia, co eliminuje konieczność ręcznego wprowadzania godzin pracy. To przydatne, gdy pracownik ma nieregularny grafik pracy lub potrzebuje dokładnie monitorować, ile czasu poświęca na projekt.

6.3. Czas nieliczony

Czas nieliczony to okres, który nie jest wliczany w obliczenia dotyczące godzin pracy lub wynagrodzenia pracownika. Jest to praktyka stosowana w celu dokładnej rejestracji i rozliczania czasu pracy, uwzględniając różne aspekty dnia pracy.

Oto kilka przykładów, do czego może służyć czas nieliczony:

 1. Przerwy i odpoczynek: Czas nieliczony może obejmować przerwy obiadowe, krótkie przerwy na kawę lub inne okresy odpoczynku, które pracownik ma prawo brać w trakcie dnia pracy. Przerwy te są zazwyczaj płatne, ale nie są wliczone w obliczenia godzin nadgodzinowych.
 2. Czas podróży służbowej: Jeśli pracownik musi podróżować w celach służbowych, czas ten może być uznawany za nieliczony. Nie jest on wliczany do godzin pracy, chyba że wskazuje to inna umowa lub przepisy.
 3. Czas nieproduktywny: Jeśli pracownik zajmuje się czynnościami nieproduktywnymi, takimi jak rozmowy towarzyskie, korzystanie z prywatnych urządzeń i wykonywanie zadań niezwiązanych z pracą, może być to uważane za czas nieliczony.

6.4. Zarządzanie wpisami

 • Dodawanie wpisów
  Aby utworzyć nowy wpis, kliknij przycisk ,,Dodaj”, znajdujący się na pasku narzędzi. Wpis składa się z:

  • nazwy,
  • typu pracy,
  • realizacji (projektu),
  • klienta (przypisanego do wybranego projektu),
  • czasu pracy,
  • daty utworzenia,
  • trybu pracy.

  Dodając wpis masz możliwość wybrania wielu dat. Dla każdej zaznaczonej daty zostanie utworzony jeden wpis.

 • Edytowanie wpisów
  Aby edytować wpis, kliknij przycisk znajdujący się w kolumnie ,,Akcje” obok wpisu, który chcesz edytować. Edytując wpis masz możliwość zmiany wszystkich podanych przez ciebie parametrów przy jego utworzeniu.
 • Usuwanie wpisów
  Aby usunąć wpis, kliknij przycisk znajdujący się w kolumnie ,,Akcje” obok wpisu, który chcesz usunąć.
 • Duplikowanie wpisów
  Aby zduplikować wpis, kliknij przycisk znajdujący się w kolumnie ,,Akcje” obok wpisu, który chcesz zduplikować. Następnie kliknij ,,Zapisz”.
 • Trackowanie wpisów
  Aby zacząć trackowanie wpisu, kliknij przycisk znajdujący się w kolumnie ,,Akcje” obok wpisu, który chcesz zacząć trackować. Aby zatrzymać trackowanie, kliknij przycisk.

6.5. Eksportowanie raportów (PDF / CSV)

Aby utworzyć raport w formacie PDF lub CSV, wybierz jedną z opcji dostępnych w rozwijanej liście znajdującej się na pasku narzędzi sekcji. Eksportując raport w formacie PDF masz możliwość wybrania szablonu, który zostanie w nim uwzględniony. W przypadku, kiedy nie będziesz z niego korzystać, pozostaw pole puste. Jeśli chcesz uwzględnić koszty w raporcie, zaznacz opcję ,,Koszty” za pomocą przycisku. W formacie CSV także widnieje taka opcja.

Eksportowanie raportów jest dostępne tylko dla administratorów zespołu.

7. Karta kontrolna

Karta kontrolna jest dostępna tylko dla administratorów zespołu.

7.1. Karta kontrolna

Karta kontrolna to wykres w postaci tabeli, w którym każdy rekord odpowiada konkretnej osobie, a obok znajduje się przedział dat. W zależności od liczby godzin pracy w danym dniu w stosunku do limitu pole zostaje pokolorowane jednym z trzech kolorów:

 1. Kolor Niebieski: Jeśli użytkownik pracuje dokładnie przez tyle godzin, ile wynosi jego limit (np. 8 godzin), pole zostanie wypełnione na niebiesko. To oznacza, że pracował zgodnie z ustalonym zakresem godzin.
 2. Kolor Złoty: Jeśli użytkownik przepracuje więcej godzin niż wynosi jego limit (np. 10 godzin), pole zostaje pokolorowane na złoto. To wskazuje, że przekroczył ustalony zakres godzin w danym dniu.
 3. Kolor Czerwony: Jeśli użytkownik pracuje mniej godzin, niż wynosi jego limit (np. 6 godzin), pole zostaje pokolorowane na czerwono. To sygnalizuje, że nie przepracował ustalonej liczby godzin w danym dniu.

Po najechaniu kursorem na określony dzień w karcie kontrolnej zostają wyświetlone informacje dotyczące brakujących godzin pracy.

7.2. Weryfikacja godzin

Weryfikacja godzin umożliwia przegląd działalności danego użytkownika w ciągu jednego dnia. Każdy rekord reprezentuje pojedynczy dzień pracy pracownika. Dzięki dostępnej w menu opcji ,,Podgląd” administratorzy mają możliwość inspekcji i analizy wszystkich wpisów, które zostały dodane przez konkretnego pracownika w wybranym dniu.

8. Dziennik aktywności

Dziennik aktywności jest dostępny tylko dla administratorów zespołu.

8.1. Czym jest ,,Dziennik aktywności”?

Dziennik aktywności stanowi obszar, w którym prezentowane są wszystkie modyfikacje dokonane przez użytkowników. Każde działanie jest dokładnie opisane, zawiera informacje o czasie oraz dacie wykonania, a także wskazuje konkretne dane, które zostały zmodyfikowane.

9. Ustawienia ogólne

Sekcja ,,Ustawienia ogólne” jest dostępna tylko dla administratorów zespołu.

Ustawienia ogólne w systemie TIGO stanowią integralną część konfiguracji, która odnosi się do ogólnych parametrów i informacji dotyczących firmy lub organizacji korzystającej z tego systemu.

W ramach tych ustawień administrator może dostosować kluczowe dane związane z działalnością firmy takie jak nazwa, adres, numer identyfikacyjny, a także NIP. Przykładem takiej konfiguracji może być zmiana logo, które reprezentuje firmę w interfejsie użytkownika, co stanowi istotny element budowania wizerunku firmy w ramach systemu TIGO.

10. Użytkownicy

Sekcja ,,Użytkownicy” jest dostępna tylko dla administratorów zespołu.

10.1. Zapraszanie użytkowników

Aby zaprosić użytkownika, kliknij przycisk ,,Zaproś” znajdujący się na pasku narzędzi. Następnie podaj jego adres e-mail i wybierz rolę, jaką będzie pełnił. Aby anulować zaproszenie, kliknij przycisk     znajdujący się w kolumnie ,,Akcje” przy wysłanym zaproszeniu.

10.2. Dzienny limit godzin

Dzienny limit godzin stanowi wskaźnik określający liczbę godzin, jaką użytkownik powinien przeznaczyć na pracę w ciągu jednego dnia. Zmiana dziennego limitu godzin zostaje uwzględniona w karcie kontrolnej.

10.3. Zarządzanie użytkownikami

 • Blokowanie / Odblokowywanie użytkowników
  Aby zablokować lub odblokować użytkownika, kliknij przycisk /znajdujący się w kolumnie ,,Akcje” obok wybranego użytkownika. Użytkownik, który został zablokowany, nie jest w stanie się zalogować ani podejmować akcji w twoim obszarze pracy.
 • Usuwanie użytkowników
  Aby usunąć użytkownika ze swojego obszaru pracy, kliknij przycisk znajdujący się w kolumnie ,,Akcje” obok wybranego użytkownika.
 • Zmiana grupy użytkownika
  Aby to zrobić, wybierz odpowiednią grupę z rozwijanej  listy dostępnej obok użytkownika, któremu chcesz przypisać nową grupę. Zmiana grupy zmieni uprawnienia użytkownika, zgodnie z przyznanymi uprawnieniami przypisanymi do wybranej grupy.

10.4. Akcje masowe

Wszystkie akcje masowe znajdują się w liście rozwijanej znajdującej się na pasku narzędzi.

Dostęp do akcji masowych projektów mają tylko administratorzy zespołu.

 • Usuń
  Akcja masowa ,,Usuń” pozwala na usunięcie więcej niż jednego użytkownika na raz. Zaznacz tych, którzy mają zostać usunięci za pomocą pola wyboru, a następnie kliknij przycisk ,,Usuń”.
 • Aktywuj
  Aby aktywować wielu użytkowników na raz, zaznacz użytkowników, którzy mają zostać aktywowani za pomocą pola wyboru, a następnie kliknij przycisk ,,Aktywuj”.
 • Zablokuj
  Aby zablokować wielu użytkowników na raz, zaznacz użytkowników, którzy mają zostać zablokowani za pomocą pola wyboru, a następnie kliknij przycisk ,,Zablokuj

11. Typy pracy

Sekcja ,,Typy pracy” jest dostępna tylko dla administratorów zespołu.

11.1. Czym są ,,Typy pracy”?

,,Typy pracy” to konkretne kategorie, rodzaje zadań lub obowiązków. Pomagają one w organizacji i zarządzaniu pracownikami oraz zadaniami. Umożliwiają określenie, jakie dokładnie rodzaje działań są wykonywane przez użytkowników lub pracowników w danym kontekście. Przykładowe ,,typy pracy” mogą obejmować zadania takie jak sprzedaż, wsparcie techniczne, zarządzanie projektami itp. Dzięki ,,typom pracy” można skuteczniej przypisywać obowiązki, monitorować postępy i zarządzać zadaniami.

11.2. Co to oznacza w praktyce?

Użytkownik, dodając nowy wpis, ma możliwość wybrania typów pracy, do których został przypisany. Pozostałe typy pracy są niedostępne i niewidoczne na liście. Stawka godzinowa przypisana do wpisu zależy od tych dwóch wyborów — typu pracy i projektu. Jeśli wybrany typ pracy ma przypisaną stawkę godzinową dla wybranego projektu, to taka stawka zostanie użyta. W przeciwnym razie używana jest stawka globalna zdefiniowana dla wybranego typu pracy. W ten sposób każdy wpis ma odpowiednią stawkę godzinową, uwzględniającą specyfikę zarówno wybranego typu pracy, jak i projektu.

11.3. Domyślny typ pracy

W sekcji ,,Użytkownicy” istnieje możliwość przypisania ,,Domyślnego typu pracy” dla każdego użytkownika. Ta funkcja umożliwia automatyczne wybieranie przypisanego ,,Domyślnego typu pracy” podczas dodawania wpisów. Jest to rozwiązanie mające na celu usprawnienie procesu wprowadzania danych oraz eliminowanie ryzyka pominięcia wyboru odpowiedniej kategorii pracy przez użytkownika. Dzięki temu użytkownik nie musi ręcznie dokonywać wyboru typu pracy za każdym razem, co przekłada się na oszczędność czasu i minimalizację potencjalnych błędów.

11.4. Zarządzanie typami pracy

 • Dodawanie typów pracy
  Aby utworzyć nowy typ pracy, kliknij duży zielony przycisk ➕, znajdujący się nad tabelą typów pracy.Typ pracy składa się z:

  • nazwy,
  • stawki globalnej,
  • użytkowników,
  • projektów, do których można przypisać stawkę inną, niż tą podaną globalnie.
 • Edytowanie typów pracy
  Aby to zrobić, kliknij przycisk      znajdujący się w kolumnie ,,Akcje” obok typu pracy, który chcesz edytować. Edytując go, masz możliwość zmiany wszystkich podanych przez ciebie parametrów przy jego utworzeniu.
 • Usuwanie typów pracy
  Kliknij przycisk      znajdujący się w kolumnie ,,Akcje” obok projektu, który chcesz usunąć.

  Uwaga! Usunięcie typu pracy spowoduje również usunięcie wszystkich domyślnych typów prac przypisanych do użytkowników należących do tego typu pracy.

11.5. Akcje masowe

 • Usuń
  Akcja masowa ,,Usuń” pozwala na skasowanie więcej niż jednego typu pracy na raz. Zaznacz typy pracy, które mają zostać usunięte za pomocą pola wyboru, a następnie kliknij przycisk ,,Usuń”.

12. Szablony PDF

Sekcja ,,Szablony PDF” jest dostępna tylko dla administratorów zespołu.

12.1. Czym są ,,Szablony PDF”?

W kontekście TIGO, szablony PDF pozwalają dostosować układ i zawartość standardowego raportu, który chcemy wyeksportować. Szablony te umożliwiają modyfikację wyglądu i treści dokumentu, aby lepiej odpowiadał konkretnym potrzebom użytkownika.

12.2. Zarządzanie szablonami PDF

 • Dodawanie szablonów
  Aby utworzyć nowy szablon, kliknij duży zielony przycisk ➕, znajdujący się nad tabelą szablonów. Następnie wybierz interesującą cię sekcję z dostępnej listy i skorzystaj z edytora, aby wypełnić ją treścią według własnych preferencji.
 • Edytowanie szablonów
  Aby edytować szablon, kliknij przycisk znajdujący się w kolumnie ,,Akcje” obok szablonu, który chcesz edytować. Edytując szablon, masz możliwość zmiany wszystkich podanych przez ciebie parametrów przy jego utworzeniu.
 • Usuwanie szablonów
  Aby usunąć szablon, kliknij przycisk znajdujący się w kolumnie ,,Akcje” obok szablonu, który chcesz usunąć.

12.3. Akcje masowe

 • Usuń
  Akcja masowa ,,Usuń” pozwala na skasowanie więcej niż jednego szablonu na raz. Zaznacz szablony które mają zostać usunięte za pomocą pola wyboru, a następnie kliknij przycisk ,,Usuń”.

12.4. Podgląd

Podgląd w szablonach PDF jest funkcją, która umożliwia użytkownikowi zobaczenie, jak będzie wyglądał wygenerowany dokument PDF przed jego ostatecznym eksportem. Dzięki temu użytkownik może dokładnie sprawdzić układ, formatowanie, treść i ogólny wygląd dokumentu, upewniając się, że spełnia on jego oczekiwania.

Pozwala to użytkownikowi na ewentualne wprowadzenie poprawek. Jest to przydatna funkcja, która pomaga uniknąć błędów lub niepożądanych zmian w gotowym dokumencie PDF.

13. Notatki

13.1. Czym są ,,Notatki”?

Posłużą ci do rejestrowania i organizowania istotnych danych oraz pomogą w późniejszym dostępie do tych informacji. Mogą mieć różny charakter, od krótkich wpisów po dłuższe teksty. Notatki można dodawać tylko w rejestrze, podczas edycji wpisów.

13.2. Prywatność notatek

Każda notatka ma swoje własne ustawienia prywatności. Możesz okreslić, czy będzie widoczna tylko dla administratorów, czy też będzie prywatna i dostępna tylko dla ciebie. Ustawienia prywatności można podzielić na dwie opcje: publiczne (dla wszystkich) i prywatne (tylko dla ciebie).

13.3. Zarządzanie notatkami

 • Dodawanie notatek
  Aby utworzyć nową notatkę, rozpocznij od edycji wybranego wpisu. Następnie wypełnij dowolną treścią dostępne pole tekstowe znajdujące się w sekcji ,,Notatki”. Po zakończeniu redagowania zatwierdź za pomocą przycisku.
 • Edytowanie notatek
  Aby edytować notatkę, kliknij przycisk znajdujący się w prawym górnym rogu notatki, którą chcesz edytować.
 • Usuwanie notatek
  Aby usunąć notatkę, kliknij przycisk znajdujący się w prawym górnym rogu notatki, którą chcesz skasować.
 • Zmiana prywatności notatek
  Aby zmienić opcje prywatności, kliknij przycisk znajdujący się w prawym górnym rogu notatki.