Funkcje

Tryby pracy

To podstawowa i najważniejsza możliwość Tigo. Są to sposoby rejestrowania czasu pracy. Do dyspozycji masz trzy tryby: statyczny, ,,od-do” oraz trackowanie. Ty i Twoi współpracownicy możecie wybrać ten, który najbardziej Wam odpowiada i  sprawdza się w realizowanym przez Was projektach.

Typy pracy

Typ pracy to kategoria zadań lub obowiązków pracownika. Przykładowe ,,typy pracy” mogą obejmować zadania, takie jak sprzedaż, wsparcie techniczne, zarządzanie projektami itp. Dzięki ,,typom pracy” możesz skuteczniej przypisywać obowiązki, monitorować postępy i zarządzać zadaniami.

Wpisy

To informacje, dotyczące realizowanego zadania. Na pełny wpis składa się nazwa zadania, tryb pracy, czas, data oraz klient, który jest przypisany do danego projektu. Wpisy można edytować, duplikować, usuwać, a nawet trackować i dodawać do nich notatki.

Raporty

Jedną z mocnych stron Tigo jest możliwość eksportowania raportów PDF lub CSV. Masz możliwość korzystania z proponowanych szablonów oraz opcji uwzględniania kosztów w raporcie. Możesz je zachować we własnej dokumentacji lub zaprezentować klientowi.

Tryb podsumowania

Jest to wyświetlana lista osób działających w danym zespole lub przy danym projekcie. Tryb ten prezentuje również, ile godzin przeznaczono na poszczególne zadania. Jest to funkcja, która pozwoli Ci monitorować zaangażowanie zespołu w projekty.

Dziennik aktywności

Dziennik aktywności stanowi obszar, w którym prezentowane są wszystkie modyfikacje dokonane przez użytkowników. Każde działanie jest dokładnie opisane, zawiera informacje o czasie oraz dacie wykonania, a także wskazuje konkretne dane, które zostały zmodyfikowane.

Administratorzy zespołów

Z pewnością spotkałeś już się z takim określeniem. W Tigo administrator jest jak lider zespołu. To on sprawuje nad wszystkim kontrolę i ma dostęp do wszystkich funkcji platformy, z których członek zespołu nie może korzystać.