Functions

Modes of work

This is the basic and most important possibility of Tigo. These are ways of recording working time. You have three modes at your disposal: static, “from-to” and tracking. You and your colleagues can choose the one that best suits you and your projects.

Types of work

While they may initially be confused with the modes, it’s easy to tell them apart. A job type is a category of an employee’s tasks or responsibilities. Examples of ‘job types’ might include tasks such as sales, technical support, project management, etc. With ‘job types’ you can assign responsibilities, monitor progress and manage tasks more effectively.

Entries

To informacje, dotyczące realizowanego zadania. Na pełny wpis składa się nazwa zadania, tryb pracy, czas, data oraz klient, który jest przypisany do danego projektu. Wpisy można edytować, duplikować, usuwać, a nawet trackować i dodawać do nich notatki.

Raporty

Jedną z mocnych stron Tigo jest możliwość eksportowania raportów PDF lub CSV. W zależności od swoich potrzeb możesz korzystać z proponowanych szablonów oraz opcji uwzględniania kosztów w raporcie. Możesz je zachować we własnej dokumentacji lub zaprezentować klientowi.

Tryb podsumowania

Jest to wyświetlana lista osób działających w danym zespole lub przy danym projekcie. Tryb prezentuje również, ile godzin przeznaczono na poszczególne zadania. Jest to funkcja, która pozwoli Ci monitorować zaangażowanie zespołu w projekty.

Dziennik aktywności

Dziennik aktywności stanowi obszar, w którym prezentowane są wszystkie modyfikacje dokonane przez użytkowników. Każde działanie jest dokładnie opisane, zawiera informacje o czasie oraz dacie wykonania, a także wskazuje konkretne dane, które zostały zmodyfikowane.

Administratorzy zespołów

Z pewnością spotkałeś już się z takim określeniem. W Tigo administrator jest jak lider zespołu. To on sprawuje nad wszystkim kontrolę i ma dostęp do wszystkich funkcji platformy, z których członek zespołu nie może korzystać.